Mechanizmy

SŁOWNIKI
Podstawowym elementem systemu iERP jest słownik. Słownik to tabela spełniająca specyficzne warunki oraz kilkadziesiąt auto generowanych obiektów bazodanowych służących do obsługi tej tabeli. Ze słownikiem powiązane jest też kilkaset auto generowanych wpisów konfiguracyjnych definiujących sposób wizualizacji danych w aplikacji.
PROCESY
Proces to lista procedur i p od procesów uruchamianych w przypadku w ystąpienia zdarzenia, bądź bezpośrednio z poziomu TSQL-a. Do każdego słownika automatycznie generowanych jest kilkanaście procesów. Wszystkie modyfikacje danych w systemie iERP można dokonywać w yłącznie za pomocą procesów.
MENU APLIKACJE
Słownik definiujący drzewa menu dla poszczególnych typów aplikacji.
SPLITERY
Podstawowe elementy interfejsu graficznego grupujące wiele słowników w j ednolitą spójną całość. Dla przykładu podstawowy spliter dokumentów grupuje 14 słowników.
AGREGATY
Bardzo wydajny mechanizm definiowalny z w idoków bazodanowych. Na mechanizmie t ym bazują między innymi stany magazynowe oraz stany dowodowe..
SYNCHRONIZACJA
Zaawansowany mechanizm wymiany danych pomiędzy różnego t ypu bazami. Synchronizacja umożliwia tworzenie baz współpracujących nawet z k ilkuset bazami i z a-rządzania poszczególnymi bazami z j ednej centralnej bazy.
RAPORTY
Mechanizm definiowalnych raportów – obsługiwane są raporty w Crystal Raport oraz raporty tekstowe.
UTILSY
Kilkaset procedur umożliwiających szybką pracę z aplikacją z poziomu TSQL-a – kopiowanie spliterów, słowników, skryptowanie obiektów, przygotowywanie ramek …
STANY DOWODOWE
Zaawansowany mechanizm umożliwiający określenie stanów rozliczenia dla poszczególnych pozycji dokumentów. Stany dowodowe spełniają równocześnie rolę rezerwacji.
INSTALATOR
Definiowalna aplikacja, umożliwiająca pobieranie plików w ykonywalnych, raportów, dll-ek oraz wersji oprogramowania wg danych przez konsultanta reguł.
REPLIKACJA
Aplikacja jest rozpropagowana z b azy standardu, do baz wdrożeniowych poprzez ramki. Replikacja to mechanizm wersjonowania i u ruchamiania poszczególnych zmian w poszczególnych bazach wdrożonych u k lientów.
OPERACJE DOWODOWE
Definiowalny mechanizm umożliwiający założenie całkowicie nowego obiegu dowodowego z zachowaniem spójności pomiędzy dokumentami (mechanizm wykorzystuje między innymi stany dowodowe).

nasze kompetencje 1

 • Veeam logo 2017 white 500
 • mtlogos
 • Fortinet Logo WHITE
 • microsoft logo white transparent 2166875
 • hpe pri grn rev rgb white
 • eset logotyp sygnet white 1500px
 • o365
 • asseco logotyp RGB white
 • COMARCH Logo
 • white dell logo transparent2
 • Fujitsu logo blue
 • logo hikvision
 • windows server logo
 • windows 10
 • HyperV experts in huren
 • sql server database
 • openvpntech logo1
 • nasksa logo white